Hambach: Lockdown na uhelných rypadlech

Hambacher Forst

V noci z pátku 11.12. na sobotu 12.12. vyšplhali čtyři Aktivisterixové na dvě uhelná rypadla v hambachském dole. Řetězy se zámky na kola se připoutali ke strojům  & vyvěsili bannery s nápisem: “Na mrtvé planetě nejsou pracovní místa.”

Znovu se probírá, jak může být planeta ochráněna před hrozbou klimatické změny; před lidmi, kteří pravděpodobně nebudou žít dost dlouho, aby spatřili dopady, a pokud, tak budou posledními, kdo jimi bude zasažen, protože jsou považováni za tak důležité, že jsou chráněni před ublížením, i tisícovkami ozbrojených mužů v uniformách, pokud nutno. Ale každý den již umírají stovky, ne kvůli změně klimatu, ale kvůli ekonomickému systému, který je považován za prosperující a civilizovaný. Každý rok na celém světě zemře více lidí hlady než ve všech předchozích válkách dohromady.   

A tohle má být rozvinutá civilizace?

Aktivisterixové touto akcí poukazují, že je možné a nutné zasáhnout přímo a zakročit tam, kde jsou ničena živobytí. Bez ohledu na pravidla, která byla vytvořena těmi stejnými, kdo řídí mašinerii destrukce. Pravidla, na kterých jsme se nedohodli.

This entry was posted in Zprávy z fronty and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives