Antifénix: “Půlrok vězení” – Martin I.

V žádném případě nechceme nějak snižovat anarchistické hnutí, spíše naopak, přeci jen i u nás se ALF veřejně hlásí k anarchii.

until all are free, we are all imprisoned

ALE!

Všichni teď máme příležitost z první ruky vidět, jaké to je nemít osobní svobodu a být ponížen na nástroj někoho jiného. Možná je na čase, abychom si všichni uvědomili, že nazývat se anarchistou či antifašistou a nebýt striktním veganem je k smíchu. Zvířata trpí mnohonásobně víc, než kdy bude Martin ve vězení, i když se může zdát, že víc už to nejde. Lidé nejsou jedinými tvory, kteří trpí odloučením, odpíráním jídla, psychickým i fyzickým mučením… Doufáme, že tento případ aspoň trochu pomůže porozumět, co se děje například za zdmi laboratoří – tak jako na přiloženém videu. Martina (snad) brzy pustí, zvířata (nejen v laboratořích) to mají na doživotí.

NIKDO NENÍ SVOBODNÝ, DOKUD NEJSME SVOBODNÍ VŠICHNI!

 

následující text je převzat z webu antifénix

Drazí přátelé, bratři a sestry!
Půlroční výročí našeho věznění a žádná změna.
Veganskou stravu stále nedostávám. Chtěl jsem jít na fotbal, Cr_laura_whitehorn_1ale bylo mi to zakázáno s odůvodněním „omezený přístup“, bylo mi zakázáno mít struhadlo na zeleninu, záložka, která je určena na čtení (svítí ve tmě), taktéž mi byla zakázána, rodina mi přinesla deku a opět mi byla zakázána. Je tu záchod, který dělí pouhý závěs, navíc když se mění tlak, tak silně zapáchá a celá cela se zamoří nechutným zápachem splašků a odpadem ze záchodů.

Není zde fyzický tlak, dalo by se to shrnout v psychický nátlak a snahu ponížit člověka, vzít mu důstojný život.

Všechny tyto zcela zbytečné naschvály mne utvrzují v pokračování nátlaků. Korespondence v některých případech s měsíčním nebo čtrnáctidenním zpožděním, přitom je to zcela neodůvodněné.

Dne 29.4. jsem jel na výslech, samozřejmě se to neobešlo bez výhrůžek typu „Když vy můžete házet na ocelové vlaky zápalné lahve, tak my můžeme střílet lidi“. Ten člověk si vůbec neuvědomil, že celý případ byl vykonstruovaný z jeho vlastních řad. A dodal nadávku: „Je to blbeček“, která byla určena mně. To je realita, která je skutečná a o níž veřejnost neví, je to jen zlomek všech výhrůžek, šikany a buzerace ze strany státního aparátu.

Nebudu mlčet o skutečných faktech. V žádném případě nežijeme ve svobodné zemi, je to tichá diktatura. Skutečný, ale neúčinný styl umlčet člověka. Sebrat mu poslední vůli vzdorovat nerovnosti a nespravedlnosti a jít cestou ke skutečné svobodě, která nebude jen slovo, ale bude skutečná.

Děkuji vám za podporu, která mne dodává mnoho sil a odvahy.

S bratrským objetím a polibky,

Martin

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives