ŠPIONÁŽNÍ ZÁZNAMY Z ONTARIJSKÝCH NORČÍCH FAREM

Upozorňujeme, že některé služby poskytované třetími stranami (např. YouTube) mohou používat soubory cookies. Z bezpečnostních důvodů to  mějte na paměti.

Špionážní záběry z norčích velkochovů v Ontariu v Kanadě posbírané v létě 2015.

Komuniké:
„Během léta 2015 jsme navštívili kožešinovou farmu Willow Pond na 105 Maple Grove Road v Scotland, ON. Zdokumentovali jsme zraněné norky se zejícími ranami a norky, kteří byli příliš nemocní na to, aby se hýbali. Podlaha farmy byla pokryta výkaly. Zvířata byla nucena dýchat toxický zápach moči a výkalů a neměli přístup k vodě. Tento velkochov má v zadní části obrovskou jednotku na zadržování odpadu. Neviděli jsme zde žádný plot ani jiná bezpečnostní opatření.

Také jsme navštívili norčí farmu Hodgson’s na 423 Erie Street South v Wheatley, ON. Norci jsou zde nuceni žít ve stísněných drátěných klecích stejně jako ve velkochovu Willow Pond – jen s malým prostorem na pohyb. Také jsme zdokumentovali, že jsou norci krmeni zatuchlým jídlem plným červů. Tento průmyslový velkochov má pokročilé zabezpečení s plotem, sensorem pohybu, několika bezpečnostními kamerami a hlídacími psy.

Také jsme navštívili kožešinovou farmu Parkinson na 5675 4th Line v Guelph/Eramosa, ON. Tady bylo několik norčích přístřešků, ale žádné klece, a zdálo se, že byly vyřazeny z provozu a používají se jako sklad.

Dobří lidé Ontaria nebudou tolerovat toto kruté zacházení se zvířaty. Uzavírání zvířat do otřesných podmínek, kde je jejich pohyb a normativní chování omezováno, kde je jim odmítáno lékařské ošetření vážných zranění získaných v zajetí a kde jsou nucena dýchat toxické výpary z jejich vlastních exkrementů, je opovrženíhodné a hanebné. Toto překrucování přírody musí skončit.

Vyzýváme vládu Ontaria a federální vládu, aby schválila legislativu zakazující chov kožešinových zvířat a legislativu, aby VŠECHNA zvířata byla klasifikována jako vnímavé bytosti a ne jako majetek. Také vyzýváme všechny kožešinové farmáře Ontaria, aby uzavřeli své kožešinové farmy a našli si nová a prospěšná povolání, která nebudou profitovat z trápení zvířat. Pokud nezavřete tyto farmy, zavřeme je za vás.

The Real Humane Society

Animal Liberation Front“

Komuniké:
“Během léta 2015 jsme navštívili a natočili kožešinovou farmu Lichty na 5531 Schummer Line v Linwood, ON. Znovu jsme zdokumentovali, jak jsou norci nuceni vdechovat toxické výpary moči a výkalů. Podle klecemi jsme zdokumentovali vrchovaté hromady výkalů, které byly pokryty kroutícími se červy. Norci neměli přístup k vodě a mnozí vypadali nemocně. Tato farma nemá odpadní systém a zdokumentovali jsme vršící se hromady norčího odpadu a výkalů na zemi v zadní části farmy vedle drenážního příkopu. Farma má plot a nezdálo se, že by zde byla další zabezpečení.

Kožešinová farma Elm Springs na 5457 5th Line u Guelph/Eramosa, ON byla také navštívena a natočena. Znovu jsme zdokumentovali norky uzavřené v malých klecích bez přístupu k vodě. Kvůli obrovskému odpadnímu kontejneru v zadní části velkochovu smrděla celá oblast po odpadních vodách a výkalech. Farma má plot. Žádná jiná zabezpečení nebyla spatřena.

Také jsme navštívili norčí farmu Chesterfield na 696 Talbot Road East v Leamington, ON. Tato farma vypadá mimo provoz, ale je možné, že se znovu otevře. Později se vrátíme.

Kdokoliv, kdo brání toto zacházení se zvířaty, musí mít nemocné srdce a mysl. Norci uvěznění ve velkochovech, jako jsou tyto po celém Ontariu, stráví své životy uzavření v klecích, které jsou sotva velké, aby se mohli otočit. 24 hodin denně nemají žádnou stimulaci. Každý jeden den. A proč? Chamtivost a status?

Pokud tyto záznamy ve vás vzbudí pocity soucitu – pamatujte, je to nečinnost dobrých lidí světa, co dovolí, aby bylo násilí a nespravedlnost páchány na těch, kdo se sami nemohou bránit proti tyranii. Tato zvířata potřebují vaši pomoc.

Budeme se dívat.

The Real Humane Society

Animal Liberation Front”

Komuniké:
“Během léta 2015 jsme navštívili a natočili tyto ontarijské kožešinové farmy: Springbrook Fur Farm na 1561 Berletts Road v St. Agatha, The Jeff Mitchell Mink Ranch na 325327 Norwich Road v Norwich a The Millbank Fur Farm na 5675 Jones Baseline Road v Guelph/Eramosa.

Znovu jsme zdokumentovali norky nacpané do obscénně malých klecí, které se zdají být standardem v ontarijských norčích velkochovech.

Springbrook Mink Farm má na celém pozemku videokamery, plot a venkovní systém alarmů s reproduktory.

V zadní části Jeff Mitchell Farm jsme viděli jednu kameru. Norci jsou umístěni uvnitř zamknuté? budovy skladu a není zde plot.

Millbank Farm nemá plot a neviděli jsme žádné kamery. Tato farma byla obzvlášť primitivní a sešlá. Téměř vypadala opuštěně. Nádoby na vodu pro zvířata byly pokryty prachem a pavučinami, což značí, že zdejší norci jsou delší dobu bez vody. Domnívali jsme se, že nemáme jinou možnost než vypustit co nejvíce norků z tohoto pekla. Měli jsme radost, když jsme pozorovali tucty z nich utíkat za svobodou do přilehlých lesů.

Odhalili jsme, co se kožešinový průmysl pokouší ukrýt před zraky veřejnosti, a doufáme, že zodpovědní občané přestanou podporovat obchod s kožešinami a týrání zvířat v této provincii i dál. Žádáme aktivisty, komunitní vůdce a kohokoliv s kuráží a odhodláním, kdo v hloubi duše ví, že zvířata si zaslouží naši empatii a ochranu, aby se postavil proti obchodu s kožešinami legálními i nelegálními prostředky.

Dokud nebudou všechny klece prázdné, budeme útočit,

The Real Humane Society

Animal Liberation Front”

This entry was posted in Kožešinové farmy, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives