#22 Kde máme udělat čáru: zvířata, hmyz, bakterie?

Filosofie PZ prosazuje, aby práva zvířat byla udělována bytostem, které mají schopnost cítit bolest a trpět a jsou „předměty života“. Takové schopnosti rozhodně nenajdete u bakterií. Rozhodně je najdete u savců. Vede se debata o zvířatech, jako jsou měkkýši a členovci (včetně hmyzu). Člověk by se měl na základě dostupných důkazů a vlastního svědomí rozhodnout, kde udělá čáru, aby dodržel principy PZ popsané v první větě.

Otázky #39 a #43 se zabývají některými z relevantních důkazů. –DG

SEE ALSO: #39, #43

Zpět na Zvířata a morálka

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives