#20 V hořícím domě je pes a dítě. Koho bys zachránil prvního?

Zachránil bych své dítě, ale to je jen instinkt. Pes by zachránil své štěně. Nicméně ať zachráním kohokoliv, nedokazuje to nic o morální legitimitě provádění testů na zvířatech. Možná bych zachránil svoje dítě namísto sousedova, ale to jen těžko dokazuje, že provádění testů na sousedově dítěti je přijatelné.

To, koho bych se rozhodl zachránit jako prvního, nám neříká nic o etických rozhodnutích, kterým čelíme. Možná bych se rozhodnul zachránit své dítě před tím vaším, ale to rozhodně neznamená, že bych měl být schopný provádět na vašem dítěti testy nebo ho jinak vykořisťovat. Stejně se v nouzové situaci, jako je požár, nenacházíme. V každodenním životě si můžeme zvolit jednat způsoby, které chrání práva jak psů, tak dětí. –LK

Jako kdokoliv jiný v této situaci, bych pravděpodobně zachránil toho, s kým jsem více emocionálně spojen. Pravděpodobně by to bylo dítě. Někdo by mohl raději zachránit svého milovaného psa, než aby zachránil cizí dítě. Nicméně, jak LK uvádí výše, neříká nám to nic o žádném etickém principu. –DVH

 

Zpět na Zvířata a morálka

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives