#4 Nejsou PZ pokrytecká, např. proto, že neuznávají práva pro hmyz nebo rostliny?

Obecný argument pokrytectví se objevuje v mnoha podobách. Typicky se objevuje následovně:

„Je pokrytecké prosazovat práva pro krávu, ale ne pro rostlinu; proto krávy nemohou mít práva.“

Argumenty tohoto typu jsou často používány proti PZ. Není potřeba zdlouhavé analýzy, abychom viděli, že mají jen malou váhu. Za prvé, uplatněme hypotézu A, jejímž důsledkem bude hypotéza B. Pokud tedy nedokážeme uplatnit B, budeme pokrytci, ale to neznamená nutně, že A je špatná. Jistě, uplatnit A a ne B vyvolá pochyby o naší hodnověrnosti, ale není to spojeno s platností A.

Za druhé, faktické prosazování pokrytectví je často neodůvodněné. Pro předchozí příklad existují důvody pro rozlišování mezi krávami a rostlinami (rostliny nemají centrální nervovou soustavu), proto je obvinění z pokrytectví neoprávněné. Můžeme s kritérii nesouhlasit, ale prosazování takových kritérií ruší obvinění z pokrytectví.

Na konec, obvinění z pokrytectví může být v mnoha případech redukováno na jednoduchý speciesismus. Citát uvedený výše může být například přeformulován na: „Je pokrytecké prosazovat práva pro člověka, ale ne pro rostlinu; proto lidé nemohou mít práva.“
Abychom unikli z této redukce ad absurdum v prvním citátu, musíme vytvořit rozhodující relevantní rozdíl mezi krávami a lidmi, jinými slovy musíme ospravedlnit speciesistické udělení práv lidem, ale ne krávám. (V otázce #24 aplikujeme podobnou redukci na obvinění z pokrytectví spojené s potraty. Pro otázky týkající se speciálně hmyzu a rostlin se podívejte na otázky #39 až #46.)

Na závěr se musíme zeptat sami sebe, kdo je tím opravdovým pokrytcem. Následující citát Michaela W. Foxe zhruba popisuje pokrytecké zacházení s vykořisťovanými zvířaty vs zvířecími společníky. –DG

„Hospodářská zvířata mohou být držena po pěti na 60 cm2, neustále přivázaná na 60cm opratích, kastrována bez anestezie nebo označována žhavým železem. Majitel domácího zvířete by byl za takové zacházení souzen; vlastně i americký prezident byl morálně odsouzen za to, že tahal za uši své dva bígly.“ –Michael W. Fox (viceprezident HSUS)

VIZ TAKÉ: #24, #39#46

Zpět na Všeobecné otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives