#1 Jaké jsou základní principy hnutí za práva zvířat (HPZ)?

Základním principem HPZ je, že si nelidská zvířata zaslouží žít podle své vlastní přirozenosti, bez ubližování, týrání a vykořisťování. Jde to dál, než jen říci, že bychom se měli ke zvířatům chovat hezky, zatímco je vykořisťujeme nebo před tím, než je zabijeme a sníme. Říká, že zvířata mají PRÁVO nebýt týrána a vykořisťována lidmi, tak jako toto právo mají lidé. Odepření tohoto práva nelidským zvířatům založené na jejich příslušnosti k druhu je označováno jako „speciesismus“.

Aktivisté za práva zvířat se snaží rozšířit lidský kruh respektu a soucitu mimo náš druh tak, aby zahrnoval i jiná zvířata, která jsou také schopna cítit bolest, strach, hlad, žízeň, osamělost a spříznění. Když se o to pokusíme, mnoho z nás dojde k závěru, že už nadále nemůžeme podporovat velkochovy, vivisekci a vykořisťování zvířat pro zábavu. Stále existují oblasti k diskuzi mezi podporovateli práv zvířat, například zda NĚKTERÝ druh výzkumu, který ubližuje zvířatům, může být ospravedlnitelný, kde uděláme čáru v udělování práv druhům, při jakých příležitostech může být vhodná občanská neposlušnost atd. Nicméně tyto oblasti možné neshody nepopírají přetrvávající principy, které nás spojují: soucit a znepokojení nad bolestí a utrpením nelidí.

Jedním z hlavních cílů tohoto FAQ je oslovit běžná ospravedlnění, která se objeví, když si uvědomíme, jak systematicky naše společnost zneužívá a vykořisťuje zvířata. Taková „ospravedlnění“ pomáhají odstranit tíhu našeho svědomí, ale toto FAQ se pokouší ukázat, že neomlouvají ubližování, které působíme jiných zvířatům. Mimo rámec tohoto FAQ najdete detailnější argumenty ve třech klasikách literatury HPZ:

The Case for Animal Rights, Tom Regan (ISBN 0-520-05460-1)

In Defense of Animals, Peter Singer (ISBN 0-06-097044-8)

Osvobození zvířat, Peter Singer (ISBN 0-380-71333-0, 2nd Ed.)

I když si vážíme důležitého přínosu Regana a Singera, mnoho aktivistů za práva zvířat zdůrazňuje roli empatické péče jako skutečný a nejnáležitější pohon pro hnutí za práva zvířat v kontrastu k Singerovým a Reganovým filosofickým důvodům. Čtenáři, který si říká: „Proč by mě to mělo zajímat?, můžeme vypíchnout následující důvody:

Zajímá se o co nejmenší utrpení.

Zajímá se o prosazování soucitu v lidských otázkách.

Zabývá se zlepšováním zdraví lidstva.

Zabývá se lidských hladem a podvýživou.

Chce zabránit radikálnímu rozvracení ekosystému naší planety.

Chce zachovat živočišné druhy.

Chce zachovat divočinu.

Spojení mezi těmito tématy a agendou HPZ nemusí být zřejmé. Prosím čtěte dál, pokusíme se to objasnit. –DG

„Může přijít den, kdy zbytek zvířecích stvoření získá ta práva, která jim nemohou být odepřena než rukou tyranie.“ –Jeremy Bentham (filosof)

„Život je život – ať už v kočce, psu nebo člověku. Mezi kočkou a člověkem není žádný rozdíl. Idea rozdílnosti je představou člověka pro jeho výhodu…“ –Sri Aurobindo (básník a filosof)

„Nenásilí vede k nejvyšší etice, která je cílem celé evoluce. Dokud nepřestaneme ubližovat všem živým bytostem, vždy budeme divochy.“ –Thomas Edison (vynálezce)

„Přijde čas, kdy se lidé budou na vraždění zvířat dívat tak jako na vraždění lidí.“ –Leonardo Da Vinci (umělec a vědec)

 

VIZ TAKÉ: #2, #3, #26, #87#91

Zpět na Všeobecné otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives