Updatováno: DESÍTKY TISÍC NORKŮ VYPUŠTĚNY Z KOŽEŠINOVÉ FARMY

Třicet až čtyřicet tisíc norků bylo během noci ze 16. na 17. července osvobozeno ze svých klecí v Lang Farms (23588 County Road 34) v Eden Valley v Minnesotě. Oplocení kožešinové farmy bylo rozebráno a všechny klece byly otevřeny!

Farma se nachází vedle mokřadů a prérie (Dustoff WMA, Rice Lake WPA). Norci se v Minnesotě nachází běžně a dají se najít ve vodních tocích a mokřadech po celém státě.

Okresní šerif sdělil médiím, že je přesvědčen o tom, že za čin jsou odpovědní “militantní ochránci zvířat”. Škoda se odhaduje na více než 16 milionů korun.

UPDATE: Do pátku bylo nahlášeno, že zhruba 11000 norků bylo znovu lapeno, 15000 zemřelo a 12000 je stále na svobodě.

Farma ztrátu odhadla na 16 milionů korun, ale ve skutečnosti bude mnohem vyšší. Obchodní asociace, která kožešinové farmy zastupuje, radí, aby nesčítaly jen hodnotu kožešin mrtvých a nezvěstných zvířat, ale aby zohlednily i ztrátu genetické historie a náklady na nákup nového “zboží”. Podle jejích výpočtů přijde Lang Farms o více než 45 milionů korun! Majitel farmy Dan Lang uvedl, že neví, jakou část škod (pokud vůbec nějakou) mu uhradí pojišťovna. Doufejme, že osvobození norků bude znamenat konec této farmy.

This entry was posted in Kožešinové farmy, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives