OTEVŘENY KLECE KOŽEŠINOVÉ FARMY

anonymní zpráva (překlad):

“OSVOBOZENÍ NORKŮ

POD ROUŠKOU NOCI 2. BŘEZNA JSME OTEVŘELI KLECE VE VŠECH PĚTI HALÁCH A VYPRÁZDNILI FARMU V S.MARCO-RAVENNA.

ČÁST FARMY BYLA PRÁZDNÁ, V DALŠÍ BYLY DRŽENY CHOVNÉ SAMICE. NEKONEČNÝ KRUH PRODUKCE ZVÍŘAT, KTERÁ MAJÍ BÝT NAKONEC ZABITA KVŮLI SVÉ KOŽEŠINĚ. NA HALU JSME NAPSALI: ZAVŘETE. ALF. TISÍCE NORKŮ POPRVÉ V ŽIVOTĚ POCÍTILY PEVNOU PŮDU POD NOHAMA A MALÝMI SKOKY OPUSTILY TENTO TÁBOR SMĚREM KE SVOBODĚ!

OČI V TEMNOTĚ SE DÍVALY NA NOVÝ OBZOR PLNÝ MOŽNOSTÍ!

NESEĎTE A NEDÍVEJTE SE!

OTEVŘETE KLECE!

PŘÍMÁ AKCE PRO OSVOBOZENÍ ZVÍŘAT!

ALF”

This entry was posted in Kožešinové farmy, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives