KRÁLÍCI OSVOBOZENI Z FARMY

Anonymní zpráva:

„Virginia – 9 králíků osvobozeno z masné farmy“

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives