TISÍCE NORKŮ VYPUŠTĚNY Z KLECÍ

Podle informací nizozemských médií byly v raných hodinách 20. listopadu vypuštěny z klecí kožešinové farmy v Putten tisíce norků.

Farmáři se norky pokoušejí pochytat

This entry was posted in Kožešinové farmy, Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives