OSVOBOZENO 65 SLEPIC a VZPOMÍNKA NA GARIHO ALLENA

zpráva z michalkolesar.net:

65 slepic zachráněných ze zbytečné bídy a trápení bateriových klecí. Byly převezeny do nových, bezpečných domovů.

Zvířata nejsou dárek. Stejně ani jejich záchrana. Tak ani tato záchrana není dárkem a není nikomu věnována. Je jen spojena se vzpomínkou na člověka, který uměl více než mlčet, vzdychat a plakat.

16. června 2006 zemřel po krátké nemoci Gari Allen.

gari

Gari Allen byl anarchista. Věřil v přímou akci a Animal Liberation Front. Účastnil se mnoha sabotáží na farmách i v laboratořích a záchran zvířat z těchto míst, pomáhal v útulcích a záchranných stanicích. V 80. a 90. letech byl dvakrát ve vězení.

Vzpomínám. Vzpomínáme.

 

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives