Losos a kuřata osvobozena při otevřené záchraně

Upozorňujeme, že některé služby poskytované třetími stranami (např. YouTube) mohou používat soubory cookies. Z bezpečnostních důvodů to  mějte na paměti.

Zpráva od Tomma burar (Prázdné klece):

“V noci 9. sprna 2015 doplavali Martin, Robin a Ramin na rybí farmu a osvobodili lososa, kterého jsme pojmenovali Justina. Šlo o druhou ze tří otevřených záchran, které skupina Tomma burar (Prádzné klece) provedla v srpnu 2015. Podobně jako dříve jsme zanechali dopis, sušenky a zavolali policii. Další info na www.tommaburar.se/en

V noci 14. srpna bylo z vaječné farmy osvobozeno 8 kuřat.

3. srpna byla osvobozena dvě prasata z farmy.

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives