#10 Vážně věříte, že „potkan je prase je pes je chlapec“?

Sama o sobě a doslova je tato představa absurdní. Nicméně byl tento citát bezostyšně odebrán ze svého původního kontextu a zkreslen oponenty PZ. Původní kontext citátu je vyložen níže. Z pohledu tohoto kontextu je jasné, že tento citát není ani pozoruhodný ani absurdní. –DG

„Když přijde na centrální nervový systém a schopnost cítit bolest, hlad a žízeň, potkan je prase je pes je chlapec.“ –Ingrid Newkirk (aktivistka za PZ)

Viz také: #47

Zpět na Všeobecné otázky

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives