ZNIČENÍ ZAŘÍZENÍ NA STŘELBU BAŽANTŮ

zasláno anonymně:

“Na začátku července jsme v lese uprostřed venkova na Jihozápadě našli jednu z mnoha bažantích ohrad v oblasti. Dvoumetrové oplocení obehnané elektrickým drátem, odhadem v šířce 30 m a délce 60m. Pákovými kleštěmi jsme přestřihali elektrický drát, drát, který ho připojoval k elektrickému zdroji a několik oblastí v pletivu, celkem jsme srovnali celých 30m délky ohrady. Pak jsme našli prázdnou nádrž s trubkou, která procházela pod plotem, ustřihli jsme hadici od nádrže a rozřizli ji. Pak jsme našli střeleckou rampu s třema nohama. Do základen dvou z nich jsme nacpali bavlnu, zápalky a houbičky a zalili je odlakovačem, což je stejně dobrý zapalovač jako benzín. Zapálili jsme to a opustili scénu. Netušíme, zda oheň vyhořel bez nějaké trvalejší škody, nebo zda plameny proměnily vše na popel. Můžeme doufat.

Lidé platí velké peníze, aby mohli střílet bažanty vypuštěné z ohrad v řadě před střelci. Pokud by dosáhli hranice, aniž by utrpěli kulku, potkali by se s “mlátiči”, kteří by je vystrašili, zmátli mlácením tyčemi o zem asnížili jejich šance na útěk.

Všechna zvířata cítí strach a bolest. Tento útok jsme provedli pro zvířata. Tyto genocidální maniaky najdeme i v mnohých venkovských oblastech mimo zóny lovu jezevců.

PS. Jsme si vědomi velké možnosti, že tento druh akce se v UK objevuje často a není nahlášen.”

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives