SOCHA OSLAVUJÍCÍ BÝČÍ ZÁPASY ZAKRYTA BARVOU

zasláno anonymně:

9. června byla členy ALF sabotována v San Sebastianu (Baskicko, Španělsko) socha, která oslavuje Chopera, rodinu organizující býčí zápasy v městě. Více než 700 býků zemřelo v býčí aréně stojící hned vedle sochy a toto léto budou kvůli této kruté tradici zavražděni další. Porušování práv zvířat na naší zemi nebudeme tolerovat a budeme bojovat, dokud všichni nebudeme volní.
A.L.F.

This entry was posted in Zprávy z fronty. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives